สาขาวิชายอดนิยมในสถาบันและมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

คุณสนใจที่จะเรียนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรืออนุปริญญาที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในนิวซีแลนด์หรือไม่? เรียนรู้เพิ่มเติมจากบทความเพื่อการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดข้อกำหนดในการรับสมัคร การจัดอันดับ และข้อมูลการสมัคร.

กิจกรรม

ยังไม่มีกิจกรรมในขณะนี้

ดูทั้งหมด

บทความเรียนต่อนิวซีแลนด์

"SI-New Zealand ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในนิวซีแลนด์ และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos

มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์