บทความเพื่อการเรียนต่อออสเตรเลีย

23 Articles

What are the Best Law Courses in New Zealand? LawNZ Course Guide

Learn more about the universities and law schools in New Zealand that provide leading LLM and LLB courses.

30 November 2023

Part-Time Jobs in New Zealand for International Students Graduate EmployabilityStudent Experience

Want to work while you study in New Zealand? Learn more about what part-time jobs are available to international students.

21 November 2023

An International Student Guide to Studying in Auckland NZ University GuideStudy in New Zealand

Renowned for its high-quality education system, Auckland is home to leading universities and institutions consistently ranking among the world's best.

16 November 2023

Artificial Intelligence vs Machine Learning Degrees in New Zealand Computer ScienceNZ Course Guide

Not sure whether to study an artificial intelligence or machine learning degree in New Zealand? Learn more about the differences.

8 November 2023

"SI-New Zealand ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในนิวซีแลนด์ และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos

มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์